SEO Gids

Google Zoekmachine Optimalisatie Gids & SEO Handleiding voor Beginners en Gevorderden

U wilt meer weten over ZoekMachine Optimalisatie en
een hogere positie bij de zoekmachines?
Hieronder vindt u de vertaling van de officiele Gids voor Zoekmachine Optimalisatie, zoals die grotendeels ook bij Google intern wordt gebruikt en deze gids omvat de basisbeginselen van Zoekmachine Optimalisatie

Deze handleiding zal geen geheimen prijsgeven over hoe u automatisch hoger in de Resultaten Pagina’s terecht komt, het is meer de basis waarmee u rekening moet houden als u een site opbouwt en dit zo optimaal mogelijk wilt doen; voor de zoekmachines, maar vooral ook voor de bezoekers. En uiteindelijk zal een optimale website toch tot de hoogste posities in de SERPs (Search Engine Result Pages) leiden.

Veel van de gegeven tips zijn bij velen van u al bekend maar het is altijd handig om ze eens op een rijtje te hebben en, niet onbelangrijk, rechtstreeks vanuit Google.

Opmerkingen en site-notes:

Rob Maas- Google Top Contributor MarketSharer

Google’s SEO Gids en Zoekmachine Optimalisatie Handleiding

Google wijst er nadrukkelijk op dat u uw optimalisatie inspanningen toch vooral op zaken moet richten die voor uw bezoekers van belang zijn. Zij zijn degene die uw artikelen lezen en uw producten kopen. Te veel focus op optimalisatie met als doel hoger in de zoekmachine resultaten te komen kan averechts uitpakken.

De optimalisatie aanbevelingen die Google hieronder geeft zijn voor elke website van toepassing. Met de Gids hoopt Google verse ideeen voor het verbeteren van uw website aan te geven, en men verwelkomt alle opmerkingen, commentaar en natuurlijk succesverhalen in de Google Webmaster Help Group. : Hulpgroep voor Webmaster

Index : De Gids is in de volgende hoofdstukken verdeeld

1. Titels :: Titel wat mag, en wat kan er in staan.
2. Meta Description :: Waarom een Meta Descripton wel gebruiken
3. Structuur URL’s :: Zorg voor een goede structuur binnen je site
4. Makkelijker Navigeren :: Betere navigatie
5. Inhoud van de website :: Content is nog steeds King
6. Anchor Teksten :: Wat kan je in de Anchor zetten
7. Headings H1-H6 :: In welke volgorde H1-H6, en wat staat er in
8. Afbeeldingen :: alt tekst bij afbeeldingen
9. Robots.txt :: de robots.txt en wat zoekmachines er mee doen
10. Rel=Nofollow :: gebruik de nofollow waar nodig
11. Promoten website :: Suggesties voor de promotie van uw site
12. Webmaster Tools :: Google’s hulpbronnen
13. Google Analytics :: Uw website bezoek meten en analyseren
14. Links voor Webmasters :: Lijst met aanbevolen links

1. Titels < Title > Gebruik unieke, accurate titels

De Titel van een webpagina wordt met < title > aan gegeven. Deze title geeft zowel voor bezoekers, als voor zoekmachines exact aan waar de betreffende pagina over gaat.

De < title > Tag (zonder de spaties) moet binnen de < head > sectie van het HTML document staan. Iedere aparte pagina van uw website behoort een eigen unieke < title > te hebben.

De titel van uw homepagina moet een korte omschrijving van de inhoud geven maar mag ook een opsomming zijn van de belangrijkste focus punten van uw pagina . In het voorbeeld van de baseball card website zijn dat de bedrijfsnaam aangevuld met de Zoektermen Buy Cards, Baseball News, Card Prices.
GoogleGuideStart

Het belang van de < Title > Tag.

Als uw document verschijnt op de ZoekMachine-Resultaten-Pagina (SERP-Search Engine Result Page) gebruikt Google in de meeste gevallen deze < title > als kopregel.

Als u niet geheel vertrouwd bent met de verschillende onderdelen van de Google ZoekMachine-Resultaten-Pagina kunt u het verhelderende filmpje van Matt Cutts bekijken anatomy of a search result of dit diagram: diagram of a Google search results page.) waarin bijna alle variaties getoond worden.

Woorden in de Titel worden vetgedrukt weergegeven als deze ook exact zo voorkomen in de zoekopdracht van de zoeker. Gebruikers van de zoekmachines zien zo dus heel snel of een pagina relevant is voor hun zoekopdracht.

De Titel voor de homepage kan de naam van de website bevatten, maar ook andere belangrijke informatie zoals de locatie (bv Plaatsnaam-Provincie) of de belangrijkste producten, aanbiedingen of andere zoektermen.

MS>> Google noemt het hier niet expliciet maar het is natuurlijk ook van belang dat woorden uit de < title > relevant moeten zijn voor die pagina en ook op de pagina zelf vertegenwoordigd horen te zijn.
Zoekopdracht
Als iemand zoekt met de zoekopdracht (query) [baseball cards] komt de Basball Card website met de termen Baseball en Cards vetgedrukt op de ZoekMachine-Resultaten-Pagina te voorschijn zoals op bovenstaande afbeelding te zien is

Titels voor dieper geplaatste pagina’s moeten de inhoud van die betreffende pagina zo nauwkeurig mogelijk weergeven en kunnen ook nog uw website URL of uw bedrijfsnaam bevatten.

MS>> Hoe dieper hoe nauwkeuriger en specifieker is hier het credo. Logisch, want algemenere begrippen zijn als het goed is reeds door de bovenliggende pagina’s afgevangen.

specifiek

Als iemand dus met een specifieker opdracht zoekt zoals het voorbeeld hierboven, zal het resultaat dus ook een specifiekere pagina zijn specifieke query

Aanbevelingen voor de < title > tag

Omschrijf de inhoud van de pagina accuraat. Kies een Titel die het onderwerp van de pagina effectief communiceert

Vermijd:

 • titels die geen relatie hebben tot de inhoud van de pagina.
 • het gebruik van algemene en/of vage titels zoals Homepage, Pagina 1,

Creeer unieke titels voor elke afzonderlijke pagina
Elke pagina moet een afzonderlijke titel hebben zodat Google precies weet hoe en waarom de pagina zich onderscheidt van de andere pagina’s op uw website.

Vermijd:

 • het gebruik van dezelfde titel voor al uw pagina’s of voor een groep pagina’s (bijv. sitenaam-produkten)

Gebruik korte omschrijvende titels. Titels kunnen kort en bondig zijn en toch voldoende informatie geven. Als de titel te lang is zal Google slechts een gedeelte van de titel tonen.

Vermijd:

 • Zeer lange titels die de zoekers/gebruikers niet helpen
 • het volzetten van de titel met onnodige zoektermen (keyword stuffing)

MS>> De titel die Google vertoont is circa 70-75 tekens. Dit wil niet zeggen dat Google de rest van uw titel niet meeweegt bij de beoordeling van de relevantie. 10-12 woorden wordt echter in het algemeen wel als maximum gezien. Googles waardering voor de titel is hoog, gebruik hem dus goed, en pas hier vooral geen SPAM en keyword stuffing toe. Zorg ook dat u zich met uw titels onderscheid van uw competitie, en maak ze aantrekkelijk voor de gebruiker.

2. Gebruik van de Meta tag “Description”

De Meta Tag “Description” wordt net als de Titel in de < head > section van het HTML document geplaatst.

MS>> Meta Tags zijn dood , is een veel gehoorde kreet onder de zoekmachine optimalisatie specialisten. Welnu, Google denkt daar toch iets genuanceerder over gezien het volgende hoofdstuk in de Gids.

plaatje Meta

De Meta Description geeft in het kort een overzicht van de inhoud van uw website

Meta Description

De Meta tag “Descripion” geeft Google en andere zoekmachines een samenvatting van het onderwerp van de betreffende pagina. Daar waar de titel maar een paar woorden of een korte zin kan bevatten, mag de Meta Description 2 regels of een korte paragraaf zijn.

In Googles Webmaster Tools (Webmasterhulpprogrammas) vindt u een handig hulpmiddel om te zien hoe het met uw Meta Descriptions is gesteld. contentanalysis section. Hier vertelt Google u of uw Description te lang of juist te kort is, en of u te vaak dezelfde Descriptions gebruikt.

Dezelfde informatie voor de < title > vindt u overigens ook op die pagina van de WebmasterHulpprogramma’s.

Het belang van de Description Meta Tag

Description Meta Tags zijn belangrijk omdat Google ze meestal gebruikt als samenvatting (snippets) van uw pagina op de ZoekMachine-Resultaten-Pagina. Merk op dat er “meestal” staat want Google kan er ook voor kiezen om een ander deel uit uw teksten te kiezen als dat beter bij de zoekopdracht aansluit !

Anderzijds is het ook nog mogelijk dat Google kiest voor de beschrijving die de redacteuren van DMOZ – ODP er aan gegeven hebben. Een omschrijving van DMOZ is te voorkomen door < META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOODP” > in de < head > sectie te plaatsen. Zie ook : prevent ODP

MS>> Een omschrijving uit DMOZ OPD is eigenlijk alleen aan de orde als u zeer korte, dubbele of helemaal geen Descriptions gebruikt!

Het gebruik van de Meta Description is altijd goed omdat u voorkomt dat Google geen passende samenvatting van vinden en publiceren. In WebMaster Central blog vindt u verder informatie over het verbeteren van de samenvattingen (snippet)door betere Meta Descriptions te maken. improving your snippets with better description metatags.

afbeelding snippet

De samenvatting (Snippets) wordt onder de titel en boven de URL van de pagina getoond, en ook hier zijn de gebruikte zoektermen vetgedrukt. Dit is weer een extra signaal voor de zoeker-gebruiker om uw pagina als relevant voor zijn/haar specifieke zoekopdracht te zien.

Nog een voorbeeld , maar nu met een meer exacte zoekopdracht en een dieper gelegen pagina als resultaat.

dieper resultaat

Aanbevelingen voor de Description Meta Tags

Accurate samenvatting van de inhoud van de pagina. Schrijf de Description zodanig dat deze zowel informatief als interessant en “klik” bevorderend is, als hij als snippet bij de zoekresultaat vertoond wordt .

Vermijd:

 • een Description die niet gerelateerd is aan de inhoud van de pagina.
 • het gebruik van een algemene beschrijving zoals “Dit is mijn webpage” of ” Page about baseball cards”
 • Overmatig gebruik van Keywords zonder enig zinsverband en/of relatie tot de pagina.
 • Copy en Paste van de hele inhoud van de pagina in de Meta Description.

 

Wel doen
Maak een aparte Description voor elke pagina. Een aparte Description per pagina geeft zoekers en zoekmachines een duidelijker en overzichtelijker beeld van uw webpagina’s. Het verschaft ook duidelijkheid ls er meerdere zoekresultaten van uw website tegelijkertijd getoond worden ( zoekopdracht bijv. site:uwdomein.nl, of bij: meer resultaten van “deze site” ). Als uw website duizenden of misschien zelfs miljoenen pagina’s heeft wordt het natuurlijk lastig om voor iedere pagina een aparte Description te schrijven die uniek is. U kunt dan de Description automatisch genereren gebaseerd op de inhoud van uw pagina’s .

Vermijd:

 • Het gebruik van een enkele Meta Description voor de hele website of voor groepen van pagina’s.

MS>> Google gebruikt de Meta Description momenteel niet direct voor het Ranken van uw website, maar er zijn wel aanwijzingen dat het niet hebben van een unieke Description (en Title) de pagina tot de, officieel niet meer aangegeven , supplemental results kan verwijzen . Zorg dus voor voldoende variatie in de Descriptions en probeer zo accuraat mogelijk te zijn, zonder klakweg de inhoud of een deel van de inhoud van de body-copy in de Description te copieren. Wees creatief in de samenstelling.

3. Verbeter de structuur van uw URLs

Het gebruik van omschrijvende categorieen, directories en file-namen voor de bestanden en documenten op uw website is niet alleen handig om het overzicht te bewaren en structuren vast te houden, het maakt het ook voor de zoekmachines makkelijker op uw website op de juiste manier te crawlen.
Ook voor anderen die naar uw inhoud willen linken zijn korte duidelijke URLs beter. Daarnaast kunnen extreem lange en cryptische URLs zoals hieronder intimiderend, onvriendelijk en verwarrend overkomen.

 de URL

Bezoekers zullen het moeilijk hebben om zich de URL te herinneren of om er naar te linken. Ook kan men denken date en deel van de URL onnodig is, special als er veel onherkenbare parameters gebruikt worden is men snel geneigd het laatste deel weg te laten. Anderen zullen de hele URL (of een deel) als Anchor text gaan gebruiken en dat maakt de herkenbaarheid een stuk minder.
Als uw URL duidelijk herkenbare en passende termen bevat geeft dit zowel zoekers, bezoekers als zoekmachines meer informatie dan wat u met codes, ID,s of fantasienamen zou bereiken.

Met zulke URLs kan iedereen meteen zien en herkennen waar de Target Pagina over gaat, zelfs voordat je de link hebt geklikt.

plaatje URL vet

De URL wordt ook als deel van het resultaat getoond op de ZoekMachine-Resultaten-Pagina. En ook hier worden exacte matches met de zoekopdracht vetgedrukt weergegeven. Wederom een extra indicatie voor de zoeker om uw pagina als een prima passend zoekresultaat aan te merken.

duidelijke urls

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande zoekresultaat een duidelijker signaal afgeeft dan wanneer de URL iets als www.mijnsite.nl/4532/net/20081012/ was geweest.

Google is zeer goed in staat om allerlei ingewikkelde URL structuren te lezen en te volgen, zelfs als ze zeer complex zijn, maar het is absoluut de moeite waard om uw URLs leesbaar en herkenbaar te maken, zowel voor bezoekers als voor ZoekMachines.

Sommige webmasters proberen dit te bereiken door dynamische URLs te herschrijven naar statische URLs, dit is OK voor Google, maar we willen er wel op wijzen dat het ingewikkelde procedure is, en incorrecte omzettingen kunnen resulteren in crawl problemen. Meer informatie over het maken van zoekmachine vriendelijke URLs vindt u op de volgende pagina;s: creating Google-friendly URLs.

Aanbevelingen voor een juiste URL structuur.

Gebruik passende en omschrijvende woorden in uw URLs – URLs met woorden die relevant zijn voor het onderwerp en de navigatie helpen uw bezoekers de weg te vinden naar de juiste inhoud. Bovendien worden ze beter onthouden en is het aantrekkelijker om ze als link op te nemen.

Vermijd:

 • Het gebruik van lange URLS met onnodige parameters en session IDs.
 • Algemene namen zoals “page1.html”
 • Het overvloedige gebruik van zoektermen in de URL zoals “baseball-cards-baseball-cards-baseball-cards.htm”

MS>> Het is wel aan te bevelen om belangrijke woorden met een – te scheiden, dan blijft de tekst leesbaar voor zoekers en zoekmachines. U moet alleen niet overdrijven en meer dan 3 – (mintekens) is meestal niet nodig. Voorkom in ieder geval onnodige herhaling van zoektermen, aangezien dat als SPAM aangemerkt kan worden.

Maak de directory structuur zo eenvoudig mogelijk – Gebruik een structuur die uw content/inhoud organiseert en uw bezoekers duidelijk laat zien waar zij op dat moment op uw site zijn. Probeer ook aan te geven welk soort inhoud men op de URL kan verwachten.

Vermijd:

 • het gebruik van “deep nesting” van subdirectories zoals “…/dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/page.html”
 • directorie-namen die geen verband houden met de inhoud

Geef slechts 1 versie van een URL om content te bereiken – Om te vermijden dat anderen naar verschillende versies van de URL (met de zelfde inhoud) verwijzen (dit zou immers de “waarde” van die URL opdelen) moet u zelf ook slechts 1 versie gebruiken in de structuur en de interne navigatie (menu’s en text links)

MS>> Consistentie in het gebruik van navigatie en links is zeer belangrijk. Zelfs het afwisselende gebruik van hoofdletters en het al dan niet weglaten van de slash/ in uw navigatie kunnen de zoekmachines van slag brengen bij het waarderen van de betreffende pagina. U loopt dan zelfs kans dat de pagina met de minst hoge waardering in de index wordt opgenomen.

Als u merkt dat mensen naar ongewenste variaties van de URL linken kunt u deze ongewenste URL met een 301 redirect verwijzen naar de juiste URL.

MS>> Met de 301 redirect wordt de waarde van de verschillende URLs bij elkaar opgeteld ivp verdeeld.

MS>> Hiervoor kan tegenwoordig ook de rel=canonical gebruikt worden, hiermee geeft u aan dat de benoemde URL uw voorkeurs URL is en Google deze ook als belangrijkste moet zien, de PR wordt ook hier opgeteld . Zie hiervoor: .Matt Cutts about Canonical link element

Vermijd:

 • dat pagina’s van een subdomein en de root-directory (e.g. “domain.com/ page.htm” and “sub.domain.com/page.htm”) naar dezelfde inhoud verwijzen.
 • het door elkaar gebruiken van de www en de non-www versies van uw URL in uw interne navigatie en link structuur.
 • het gebruik van hoofdletters; het is immers gebruikelijk om kleine letters in een URL toe te passen.

4. Maak uw site makkelijker te navigeren

De navigatie is belangrijk om bezoekers snel op de juiste plaats op uw website te krijgen. Korte navigatie-lijnen maken het ook voor de ZoekMachines makkelijker om te bepalen wat belangrijk is en wat niet.

En hoewel Google’s zoekresultaten altijd op pagina-niveau zijn, wil Google wel graag weten welke rol de pagina binnen het grotere geheel van de site heeft.

Alle websites hebben een home of een “root” pagina, die meteen meestal de meest bezochte pagina en het startpunt voor de navigatie is. Tenzij u een kleine site met een handvol pagina’s heeft, is het raadzaam om uitvoerig stil te staan bij de weg die een bezoeker moet gaan om bij de diverse onderdelen van uw website te komen.

Als u een flinke groep pagina’s heeft rond een bepaald onderwerp of thema is het verstandig om een pagina te maken die deze groep en de pagina’s omschrijft in deze vorm: ( root page -> related topic listing -> specific topic).

Heeft u honderden verschillende producten die onder verschillende categorieen en subcategorieen geclassificeerd kunnen worden? Dan is een duidelijke structuur in de directories wel zo handig.

Baseball cards voorbeeld
De directory structuur van de baseball cards voorbeeld-website.

Gebruik de verschillende Sitemaps

De HTML sitemap

Een sitemap (html) is een eenvoudige pagina die de structuur van uw website weergeeft en normaal gesproken bestaat uit de hirarchische opsomming van de pagina’s van uw website. Bezoekers kunnen deze sitemap gebruiken om snel de gewenste pagina te vinden. En hoewel ZoekMachines deze pagina ook bezoeken en de sitemap zullen volgen , is de HTML sitemap vooral bedoelt voor uw bezoekers.

De XML Sitemap

De XML Sitemap, die u kunt aanmelden via Google’s WebMasterHulpProgramma,s Webmaster Tools, maakt het Google nog makkelijker om uw site te crawlen. Het gebruik van de XML Sitemap kan ook gebruikt worden (hoewel niet gegarandeerd) om uw geprefereerde URLs als de “canonical” aan te geven. http://brandonsbaseballcards.com/ of http://www.brandonsbaseballcards.com/; Meer informatie over het geprefereerde domein vindt u hier: geprefereerde domein

Google is mede-initiator van het Open Source Project “Sitemap” en mede-ontwikkelaar van het Sitemap Generator script om u te helpen snel zelf een XML Sitemap te creren.

Meer informatie over de XML Sitemap: Sitemap Gids.

MS>> Er zijn ook buiten Google verschillende goed functionerende Sitemap generators (die vaak een stuk minder ingewikkeld zijn dan de door Google ontwikkelde Generator. Bijvoorbeeld www.sitemapdoc.com

Aanbevelingen voor uw Navigatie

Creeer een natuurlijke en vloeiend lopende hierarchie – Maak het uw bezoekers zo makkelijk mogelijk om van algemene informatie snel naar de meer specifiekere informatie te gaan. Voeg extra navigatie pagina’s toe als dat behulpzaam is en verwerk deze in de navigatie-structuur.

Vermijd:

 • Ingewikkelde netwerken van links en het linken van elke pagina naar iedere andere pagina
 • het alsmaar opdelen van categorien zodat men uiteindelijk 20 kliks nodig heeft om op de gewenste pagina terecht te komen

Gebruik zoveel mogelijk tekst-links. – Laat het grootste gedeelte van de navigatie via tekst-links verlopen, dit maakt het voor de zoekmachines een stuk makkelijker om uw site te crawlen en om de thematiek van uw site te begrijpen. Ook veel bezoekers geven de voorkeur aan tekst-links, zeker als ze Flash en Javascript niet kunnen of willen gebruiken.

Vermijd:

 • een navigatie die geheel gebaseerd is op uitval-menus (dropdown) of knoppen in de vorm van afbeeldingen. Veel (maar niet alle) zoekmachines kunnen zo’n navigatie best volgen, maar als een bezoeker alle pagina’s via tekst-links kan bereiken zal dit de toegankelijkheid van uw website verbeteren. how Google deals with non-text files)

Gebruik “breadcrumb” navigatie – Een “breadcrumb” is een rij van interne links aan de boven of onderkant die het de bezoekrs makkelijk maakt snel naar het voorgaande niveau of naar de root terug te gaan. Meestal begint zo’n breadcrum reeks met de root pagina als de meest linkse pagina in de rij, om vervolgens uit te breiden naar rechts met de specifiekere secties.

breadcrum

Breadcrumb links op de dieper liggende artikel pagina op onze voorbeeld website

Plaats een HTML sitemap op uw site en gebruik ook de XML Sitemap– Een eenvoudige sitemap in HTML met links naar alle pagina’s of de meest belangrijke pagina’s (als je honderden of zelfs duizenden pagina’s hebt) kan heel bruikbaar zijn . Met het gebruik van een XML Sitemap verzekert u zich ervan dat de zoekmachine al uw pagina’s kan vinden en indexeren.

Vermijd:

 • dat er op uw HTML sitemap gebroken links staan
 • een HTML sitemap waar simpelweg een lijst met links staat zonder ze bijvoorbeeld per onderwerpen te organiseren

Realiseer u wat er gebeurt als een bezoeker een gedeelte van de url weghaalt. – Uw site wordt soms op een vreemde manier doorlopen door uw bezoekers. En u moet hier op voorbereid zijn. Zo kan men, in plaats van de breadcrums te gebruiken, er voor kiezen om een deel van de URL weg te halen in de hoop meer algemene informatie te vinden.
Men bezoekt bijvoorbeeld http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/upcoming-baseball-card-shows.htm, maar verandert dan de URL in http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/ in de browser’s adresbalk, in de veronderstelling dat hier al het news van 2008 te vinden is.
Geeft uw site nu een reguliere pagina weer of wordt er een 404 (“page not found” error) gegeven? En als men nog een niveau hoger gaat naar bijvoorbeeld: http://www.brandonsbaseballcards.com/news/?

Maak een handig bruikbare 404 pagina – Bezoekers zullen soms op een pagina stuiten die niet bestaat, door een foute link of doordat men de URL verkeert in heeft getyped.

Een custom 404 page die bezoekers netjes naar een werkende pagina op site stuurt zal de gebruikerservaring van de bezoekers enorm verbeteren. Uw 404 moet minstens een link naar de Root pagina bevatten, maar nog beter is het om ook links naar populaire en/of relevante onderwerpen aan te bieden. Google heeft ook een widget gemaakt 404 widget die u in de pagina kunt invoegen. De widget geeft de bezoeker van de 404 pagina suggesties voor een andere, wel bestaande, URL op uw site.

 404 widget

Verder kunt u de Google Webmaster Hulpprogramma’s gebruiken om oorzaken voor de 404 boodschap te vinden. Zie: 404 errors.

Vermijd:

 • Dat uw 404 pagina’s geindexeerd worden door de zoekmachines. ( zorg er dus voor dat de webserver geconfigureerd is om een 404 HTTP status code te geven als een opgevraagde pagina niet bestaat.
 • alleen een vage boodschap zoals “Not found”, “404” serveren of helemaal geen 404 pagina
 • een lay-out gebruiken die niet past bij de rest van uw site.

5. Bied content en diensten van hoge kwaliteit aan

De creatie van overtuigende en bruikbare inhoud (content-tekst) zal de populariteit van uw site veel meer beinvloeden dan alle hiervoor genoemde factoren.

Bezoekers herkennen goede content zodra ze het zien en zullen ook anderen op uw content attent willen maken. Via Blogs, Sociale Media (Hyves) , email, fora, of via een link op hun eigen site. Organische en Mond-tot-mond reclame zal helpen om de reputatie van uw site te verbeteren zowel voor bezoekers als voor een zoekmachine zoals Google. En daar heeft u content met kwaliteit voor nodig.

content is king

Een blogger vindt een artikel op uw website , vindt het interessant, en schrijft er over in zijn Blog.

Natuurlijk kan “content” alles zijn waar u iets over wilt melden, maar hier zijn enkele suggesties voor wat Google als “best practices” beschouwt.

Aanbevelingen voor goede content

Schrijf eenvoudig te lezen teksten – Bezoekers waarderen teksten die goed geschreven en makkelijk (vloeiend) te lezen zijn

Vermijd:

 • Het schrijven van slecht lopende teksten met spellingfouten en onjuiste grammatica

.

 • Teksten in een afbeelding. (Bezoekers kunnen dan de teksten niet copy-past-en en zoekmachines kunnen die teksten ook niet ontcijferen)

Blijf on-topic en organiseer per onderwerp – Het is altijd goed om je content zodanig te organiseren dat het voor iedereen duidelijk is waar het over gaat en waar het ene onderwerp eindigd en het andere begint.

Verdeel je artikelen in logische hapklare stukjes zodat bezoekers de zaken die hen interesseert er snel uit kunnen pikken.

MS>> gebruik de H1, H2, H3, H4 etc. om de (tussen)kopjes aan te geven.

Vermijd:

 • Grote lappen tekst met daarin verschillende onderwerpen zonder paragrafen, tussenkopjes en andere lay-out aanpassingen.

Gebruik passende taal. – Denk aan de woorden die potenti�le bezoekers en klanten zouden gebruiken als ze op zoek zijn naar uw product, artikel of service. Er zijn verschillende bezoekers die allemaal een andere soort taal gebruiken om te vinden wat ze zoeken.

Voorbeeld: een trouwe baseball fan zoekt naar [nlcs], een acroniem voor de National League Championship Series, terwijl een nieuwkomer waarschijnlijk op zoek gaat met een veel algemenere zoekopdracht zoals [baseball playoffs]. Door op zulk soort zoekgedrag te anticiperen in uw teksten, dus te varieren en gebruik te maken van alle mogelijke synoniemen bereikt u met teksten een groter en breder publiek en is de kans dat u hoog en vaak in de SERPs (zoekmachine resultaten pagina’s) terecht komt veel groter.

Google AdWords heeft een handig Keyword Tool waarmee u op zoek kunt naar zoekwoord variaties, het zoekvolume en vaak ook de mate van competitie op dat zoekwoord. In het Google Webmaster Hulpprogramma kunt u de top zoekopdrachten voor uw eigen site vinden als u zich aangemeld heeft. top search queries .

MS>> Probeer ook om typische “fabrikanten taal ” te vermijden en gebruik zoveel mogelijk de exacte benaming zoals die door bezoekers gebruikt worden.

Ververs de inhoud van uw site regelmatig -Regelmatig verschijnende nieuwe artikelen zorgen niet alleen voor terugkerende bezoekers, u zult ook meer en meer nieuwe bezoekers aanspreken met uw verse informatie.

Vermijd:

 • Plagiaat, herpubliceren van reeds bestaande artikelen, copy ’n past. Dit soort “content” voegt weinig toe voor uw bezoekers.
 • het publiceren van 1 artikel op meerdere locaties op uw site. Meer over duplicate content)

Bied exclusieve, unieke inhoud aan – Denk daarbij het publiceren van een nieuwe service, die geen enkele andere site biedt. Maar ook met het publiceren van eigen onderzoeken of een nieuwe ontwikkeling in uw vakgebied of handige gebruiksmogelijkheden voor bezoekers kunt u uw site boven het maaiveld laten uitsteken. Uw collega’s hebben vaak de mogelijkheden, tijd of kennis niet dus dit is een mooie gelegenheid om u te onderscheiden.

MS>> Killer-Data. Met het publiceren van gegevens of een tool die iedereen wel zou willen gebruiken, en waar voor men graag terugkomt (marktonderzoek, tests, calculators etcetera) heeft u met betrekking tot SEO goud in handen. U moet natuurlijk wel overal laten weten dat die info op uw site te vinden is.

Stem de inhoud van uw site voornamelijk op de bezoekers af, en niet op zoekmachines – Ontwikkel uw site rond de behoefte van uw bezoekers waarbij u er natuurlijk wel voor zorgt dat de zoekmachines uw site eenvoudig, snel en gericht kunnen doorzoeken. Dit zal uiteindelijk altijd de beste resultaten opleveren.

Vermijd:

 • toevoegen van talrijke onnodige zoektermen die enkel en alleen bedoeld zijn om de zoekmachines te voeden en voor de bezoekers storend en niet ter zake doende zijn.
 • blokken tekst met daarin “veel voorkomende spelfouten die gebruikt zijn om op deze pagina terecht te komen” zijn voor geen enkele bezoeker van waarde.
 • verborgen teksten die wel voor de zoekmachines zichtbaar zijn (verborgen teksten en links)

6. Gebruik de juiste Anchor tekst

De Anchor tekst is de “klikbare” tekst die een bezoeker ziet bij uw links en is geplaatst in een

Anchor Tag < a href=” de url “> anchor tekst < /a > .

anchor tekst
Deze Anchor tekst omschrijf de inhoud van pagina achter de te volgen link

Deze tekst vertelt bezoekers en Google iets over de pagina waar de link naar verwijst. Links op uw pagina’s kunnen intern maar ook extern verwijzen, in beide gevallen is het bij een goede Anchor tekst voor de bezoeker duidelijker, hoe te navigeren en voor Google is het eenvoudiger om te begrijpen waar de pagina achter de link over gaat.

MS>> Met de huidige stand van zaken is het zo dat de Anchor teksten voor Google zeer zwaar meetellen bij het bepalen van de ranking van uw site. Besteed er dus extra aandacht aan. Zowel intern als extern !

Aanbevolen voor Anchor teksten

Kies voor omschrijvende teksten – De Anchor tekst moet uw bezoeker in ieder geval een globaal idee geven van waar de pagina over gaat.

Vermijd:

 • het gebruik van algemene kreten zoals “read more”, “article”, or “click here”
 • tekst die geen enkel verband heft met de inhoud van de achterliggende pagina
 • het gebruik van de volledige URL (tenzij u bijv de URL van een nieuwe site wilt promoten)

Hou het beknopt – Ga voor een korte omschrijvende tekst- Hooguit een paar worden of een kort zinnetje. Overdaad schaadt.

Vermijd:

 • lange teksten of zelfs hele paragrafen

Zorg dat links als zodanig herkenbaar zijn– Maak het de bezoekers makkelijk om het verschil tussen normale tekst en gelinkte tekst te zien. De inhoud wordt minder waardevol als bezoekers links missen of er juist per ongeluk op klikken.

Vermijd:

 • CSS om de opmaak van links zodanig te veranderen, dat ze weer op gewone tekst lijken

.

Denk aan de anchor teksten bij interne links – Men denkt bij links natuurlijk meestal aan uitgaande(externe) links, maar uw menu en navigatie zijn net zo goed links waarbij extra attentie aan de Anchor tekst een groot verschil kan maken en Google kan helpen uw site beter te crawlen.

Vermijd:

 • het overdadige gebruik keywords of extra lange Anchor teksten enkel en alleen om de zoekmachines te voeden.
 • extra en onnodige links op de pagina die de bezoeker niet helpen de site sneller of efficienter te navigeren

7. Gebruik Heading tags h1-h6 zoals die bedoeld zijn.

De Heading tags (niet te verwarren met de < head > HTML tag of de http headers) zijn bedoeld om structuur te geven aan de inhoud op een pagina. Er zijn zes Heading tags, van < H1 > de meest belangrijke, tot < H6 > de minst belangrijke. heading tags
Op een pagina met een nieuws item kunnen we de naam van de site in < H1 > zetten en de titel van het artikel in de < H2 > tag.

De Heading tags veranderen het formaat van het lettertype. H1 is het grootst, H6 het kleinst, dit geeft de lezer meteen een visuele aanduiding dat dit belangrijke tekst is die iets over de onderstaande tekst zegt. Het juiste gebruik van de h-tag in de normale hierarchische volgorde, zorgt ervoor dat bezoekers een document makkelijker kunnen overzien, scannen en lezen.

MS>> Dit geldt ook voor de zoekmachines. Het gebruik van CSS om de veranderingen aan het lettertype/font enigszins tot normale proporties terug te brengen is toegestaan. Een < H1 > op normale tekst laten lijken is juist niet toegestaan!

Google kent ook een waarde toe aan de woorden in de Heading tags, meestal is het dus handiger om de gewenste zoekwoorden dan ook maar meteen in de H1 te plaatsen. (natuurlijk wel alleen als ze inderdaad bij het onderwerp passen) Het advies om de site naam in de H1 te plaatsen is op zijn minst discutabel, het hoofdonderwerp van de pagina in de H1 ligt immers veel meer voor de hand

Aanbevolen voor Heading tags

Schets ruwe outline van de pagina – Denk na over de te gebruiken titels en de subtitels. Waar moeten ze komen, wat staat er in en welk gewicht moeten ze hebben (H1-H6)

Vermijd:

 • Tekst in een heading tag terwijl dit de bezoeker niet help om de structuur van de inhoud te bepale

n.

 • Het gebruik van Heading tags waar andere tags zoals < em > en < strong > beter op hun plaats zijn
 • Een onlogische volgorde in de Heading tags zoals H2, H1,H6, H4,H3,

Wees spaarzaam met het gebruik van de Heading tag – Gebruik de headings alleen daar waar ze logisch zijn en aanvullend zijn. Te veel heading-tags op een pagina maken de boel verwarrend en maakt het onmogelijk voor een lezer om de pagina snel te scannen en te zien of er iets interessants voor hem/haar bij is. Lezers moeten ook duidelijk kunnen zien waar een topic begint en eindigt.

Vermijd:

 • overvloedig gebruik van de tags
 • het plaatsen van alle tekst in een Heading-tag
 • het gebruik van Heading-tag voor de vormgeving in plaats van de presentatie van de structuur

8. Maak beter gebruik van uw afbeeldingen

Afbeeldingen lijken bij optimalisatie een ondergeschikte rol te spelen, maar u kunt uw afbeelding ook gebruiken om uw site beter begrijpbaar te maken voor bezoekers en zoekmachines. Elke afbeelding heeft een eigen file-naam en er kan een “alt” attribute aan toegevoegd worden. In het alt attribute kunt u een alternatieve tekst voor de afbeelding zetten, als deze om welke reden dan ook niet vertoond kan worden. alt en anchor tekst
De alt tekst bevat hier een korte maar nauwkeurige omschrijving van de afbeelding

Waarom zou u dit attribute gebruiken? Als een bezoeker uw site bekijkt met een browser die geen afbeeldingen ondersteunt of een alternatieve technologie gebruikt zoals een screenreader, geeft het Alt attribute informatie over de afbeelding.

anchor tekst zichtbaar
Ons plaatje werd hier niet vertoond maar de alt txt natuurlijk wel.

Een andere reden om het zo te doen, is dat wanneer je een plaatje als link gebruikt, de alt txt van dat plaatje hetzelfde behandeld wordt als een anchor text bij een tekst-link.

We bevelen echter aan om niet te veel plaatjes als link te gebruiken als het ook met een normale tekst link kan. Nog een reden om een juiste alt txt aan een plaatje/afbeelding te hangen is dat deze alt txt het voor Image Search Projecten zoals Google Image Search makkelijker maakt om de plaatjes te “begrijpen” en te classificeren.

Aanbevolen voor afbeeldingen

Gebruik korte omschrijvende file-namen en alt-texts Zoals bij alle optimalisatie technieken is het belangrijk om kort en bondig te zijn bij het geven van file namen en het toevoegen van alt-teksten.

Vermijd:

 • het gebruik generieke namen voor files, zoals “image1.jpg”, “pic.gif”, “1.jpg” zoveel mogelijk (soms kan het niet anders als een site duizenden afbeeldingen heeft, en het geven van namen wel geautomatiseerd moet worden)
 • het schrijven van extreme lange namen en alt teksten
 • het volstoppen met zoektermen in de alt tekst en het “copy en paste”-en van volledige zinnen

Voeg altijd een alt tekst toe als u plaatjes als link gebruikt – het toevoegen van de alt text helpt Google te begrijpen waar de pagina achter de link over gaat. Vul de alt tekst net zo in, als dat u een anchor tekst voor een tekst link schrijft.

Vermijd:

 • het schrijven van extreme lange alt teksten die als spammy betiteld zouden kunnen worden
 • het gebruik van alleen maar afbeeldingen/plaatjes voor uw navigatie

Verzamel al de plaatjes in 1 aparte map – Zorg dat je afbeeldingen niet her-en der door de verschillende directories verspreid worden, maar houdt ze bij elkaar, dit maakt het pad naar de afbeeldingen kort en duidelijk.

Gebruik de meest gebruikelijke bestandsformaten – Vrijwel alle browsers ondersteunen de JPEG, GIF, PNG, en BMP bestandsformaten. En vergeet niet dat het wel zo makkelijk is als u de correcte, bij het formaat passende, extensie gebruikt.

9. Effectief gebruik van de robots.txt

Een Robots.txt file vertelt de ZoekMachine of deze bepaalde delen van de site wel of niet mag bezoeken, en dan dus pas kan indexeren.

Het Robots file moet “robots.txt” heten, en in de root directorie van de site staan.

robots text locatie
Het adres van onze robots.txt

inhoud robots tekst
Alle compliant robots (aangegeven door het wildcard * symbool) behoren de inhoud binnen /images/ of een URL welk pad begint met /search niet te volgen.

U wilt misschien dat er bepaalde pagina’s van uw website niet gecrawled mogen worden omdat de inhoud niet echt bruikbaar of nuttig is voor bezoekers als zij deze in de Resultaten Pagina van de zoekmachines tegenkomen. Met de Robots.txt geeft u precies aan wat uw wilt.

Als u wilt dat zoekmachines bepaalde pagina’s overslaan heeft Google een handige tool robots.txt generator waarmee u snel een correcte robots.txt kunt maken.

Sub.Domeinen.
Als u sub.domeinen gebruikt moet u voor elk sub.domein een aparte robots.txt aanmaken en publiceren in de root directorie van dat sub.domein !

Meer informatie over de juiste toepassing van de robots.txt vind u in het bij de Hulpprogramma’s: using robots.txt files.

Er zijn ook andere manieren om robots uit te sluiten, zoals het toevoegen van “NOINDEX” aan de robots Meta tag. of beveiliging via een wachtwoord in de .htaccess. Pagina’s die al gecrawled zijn kunt u verwijderen via de hulpprogramma’s, Matt Cutts geeft een duidelijke uitleg in de video oppassen met URL blokkeer methodes .

Aanbevolen voor Robots.txt

Gebruik een veiligere methode om gevoelige informatie af te schermen – U mag niet op de robots.txt vertrouwen als het om gevoelige informatie gaat. Een zoekmachine kan de URL die u via de robots.txt blokkeert namelijk nog gewoon in de zoekresultaten zien ( weliswaar zonder de titel en een inhouds-snippet) als er maar ergens op het Internet een link naar de bewuste URL is.

Bovendien zijn er ook nog zoekmachines die de Robots.txt exclusion naast zich neer leggen en toch gewoon de pagina’s indexeren en tonen.

Tenslotte zijn er ook nog nieuwsgierige bezoekers die juist in uw Robots.txt op zoek gaan naar “uw geheimen”

Het versleutelen van de inhoud of een wachtwoordbeveiliging via htaccess is dus een veel veiliger alternatief voor de robots.txt

Vermijd:

 • dat zoekresultaat pagina’s van uw site gecrawled kunnen worden. (gebruikers vinden het niet prettig om van een zoekresultaten pagina naar een andere zoekresultaten pagina gestuurd te worden, die hen niet veel meerwaarde heeft te bieden)
 • dat enorme aantallen automatisch gegenereerde pagina’s met dezelfde of praktisch precies dezelfde informatie gecrawled kunnen worden
 • URLs als resultaat van een Proxy service gecrawled kunnen worden

MS>> De robots.txt biedt volop mogelijkheden om verschillende vormen van duplicated content te voorkomen door pagina’s of delen van de site af te sluiten voor de zoekrobots.

10. Let op rel=”nofollow” bij links

Als men de waarde van de “rel” attribute van een link op “nofollow” zet, vertelt dit de zoekmachine dat, wat u betreft, de link niet gevolgd moet worden en geen reputatie(PR)van uw site naar de ander mag overdragen.

Nofollowing een link doet u door het toevoegen van rel=”nofollow” binnen de anchor tag van de link.

nofollow
Als u linkt naar een site die u niet vertrouwd of uw reputatie er niet aan wilt verbinden gebruikt u de nofollow.

Wanneer zou u de nofollow kunnen gebruiken ?
Als u een blog heeft waar publiekelijk op gereageerd kan worden, kunnen er post geplaats worden met links waarvan u niet wilt dat deze door uw website gepromote worden, en zeker geen reputatie overdragen. Als u dit niet doet zullen spammers al snel door hebben dat het lucratief is uw blog met spam comments te vervuilen.

Veel Blog software heeft gelukkig een automatisch nofollow mogelijkheid voor comments en anders kan het vaak handmatig ingesteld worden.

Dit advies geldt natuurlijk ook voor alle andere soorten van user-generated content, zoals guestbooks, fora, shout-boards, referentielijsten, etcetera.

Als u geen er bezwaar tegen heeft dat u met de link stemt voor de links die door derden toegevoegd worden (omdat u diegene vertrouwd, zoals ingeschreven leden) dan is er geen reden om te nofollowen, maar bedenk wel dat het linken naar websites die Google als spammy beschouwt, ook de reputatie van uw site kan schaden.

In het Webmaster Help Center vindt u meer tip over voorkomen comment spam, zoals het gebruik van CAPTCHAs en het gebruik van comment moderatie.

comments in blog
Een voorbeeld van comment spam. De poster hoopt zo dat uw website iets van zijn reputatie aan hem overdraagt (en dat er misschien zelfs iemand op z’n boodschap klikt)

Een andere toepassing van de nofollow is wanneer u een artikel schrijft en aan een webadres refereert maar niet wilt dat die referentie als een stem van u voor die site gezien wordt. Bijvoorbeeld als u schrijft over een website die uw Blog net met allerlei comment spam bevuild heeft.

nofollow-meta
U kunt de nofollow ook in uw robots meta tag plaatsen. Hiermee geeft u aan dat geen van de links op de pagina gevolgd moeten/mogen worden.

Meer over deze meta vindt u hier op WebmasterCentral: juist gebruik van “robots” meta tag.

MS>> Opmerkelijk dat Google hier niets over de recente ontwikkelingen rond betaalde links vermeldt. Google geeft immers nadrukkelijk aan dat links die betaald zijn ( op welke wijze dan ook) een nofollow zouden moeten hebben.

Citaat: “Het inkopen/verkopen van links, die PageRank doorgeven, is in strijd met onze richtlijnen. Dit soort links zijn namelijk schadelijk voor de relevantie van de zoekresultaten, en wel om de volgende redenen:

 • Nauwkeurigheid: Links als deze creeren valse populariteit en zijn niet gebaseerd zijn op merites, relevantie of autoriteit.
 • Ongelijkheid: Het feit dat deze links ingekocht zijn creert een oneerlijk voordeel binnen de organische zoekresultaten voor die websites met een grotere bestedingsruimte.

Niet alle betaalde links schenden onze richtlijnen. Betaalde links die bedoeld zijn voor advertentiedoeleinden en niet om de zoekresultaten te manipuleren zijn hier van een voorbeeld. Ingekochte links voor advertenties dienen wel als zodanig te worden aangeduid. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het toevoegen van het kenmerk rel=” nofo11ow ” aan de tag. Ook andere technieken zoals de links omleiden naar een tussenliggende pagina die via het bestand robots.txt wordt geblokkeerd voor zoekmachines zijn een optie. Voor meer over deze technieken kun je een kijkje nemen op de volgende pagina: WebmasterSupport

De volledige discussie over betaalde-gesponsorde links en de no-follow staat hier: Google WebMaster Help

MS>> Het onderwerp, betaalde links, dook ook al meerdere malen op binnen niet-Nederlandstalige discussies, bijvoorbeeld binnen deze blogpost op het Engelstalige “Google webmaster central blog”:
Maar ook op Matt Cutts’ zijn blog werd het onderwerp uitvoerig besproken: http://www.mattcutts.com/blog/selling-links-that-pass-pagerank
Tot voor kort werd een link via een script niet gevolgd. Een Nofollow was niet nodig. Maar tegenwoordig zal je een script ook van een Nofollow moeten voorzien aangezien Google veel beter is geworden in hte uitlezen van scripts

11. Uw website op de juiste manier promoten

De meeste links naar uw website komen heel geleidelijk binnendruppelen doordat mensen de inhoud van uw website ontdekken en er naar linken omdat ze vinden dat bezoekers van hun site ook iets van hun gading op uw site zouden kunnen vinden.

Google begrijpt ook dat u uw site liever sneller bekend wilt maken en anderen mee laten genieten van al het harde werk dat u in uw site heeft gestoken.

Effectief promoten van uw URL zal uw website sneller bekend maken maar net als bij alle andere elementen van optimalisatie schaadt overdaad. Een onnatuurlijk snelle groei van het aantal links naar uw website kan uw reputatie zelfs behoorlijk aantasten.

MS>> Maar wat is onnatuurlijk snel? 10 links per dag, 100 links in een week, 10.000 in een maand? Een goede viral actie of een unieke publicatie kan al snel honderden links naar een site opleveren. We gaan er voorlopig maar vanuit dat Google hier ook (en vooral) naar de aard en locatie van de links kijkt. Waarbij men toch vooral het oog heeft op linkfarms, linksellers ed. Een maand hard werk aan links met enkele honderden links als resultaat zou hier zeker niet onder mogen vallen.

Aanbevolen wegen om uw website te promoten

Blog over uw nieuwe inhoud en/of service – een blog post op uw eigen site waarmee u uw vaste bezoekers informeert over nieuwe toepassingen en inhoud op uw site is een prima manier om uw nieuws wereldkundig te maken. Andere webmasters die uw site volgen of via een RSS feed kunnen nu uw berichten overnemen en naar u linken.

Vergeet ook de offline promotie niet -Het kan heel nuttig zijn om uw site ook offline te promoten, zoals op uw visitekaartjes , briefhoofden, bestelwagens, posters, brochures etc.
U kunt een nieuwsbrief uitsturen (Per post of email) met daarin de nieuwste ontwikkelingen op uw website.

Gebruik de Social Media Sites – Via sites die opgebouwd zijn rond user-interaction en het delen van informatie kunt u eenvoudig bepaalde doelgroepen direct aanspreken.

Vermijd:

 • het te groots brengen van elk klein aanpassinkje, ga voor het grote werk en houdt het interessant voor uw doelgroep
 • betrokkenheid bij publicatiediensten waarbij uw artikel kunstmatig gepromote wordt

Voeg uw bedrijf toe aan Google’s Local Business Center – Als u een lokaal opererend bedrijf heeft zal een toevoeging in het Local Business Center u helpen uw doelgroep efficinter te benaderen via Google Maps en bij Zoeken op het Web. Meer info Uw bedrijf lokaal promoten.

Leg contacten met site gerelateerde communities – Er zijn waarschijnlijk ook communitie sites die hetzelfde thema hebben als uw site. Houdt hier contact mee, nieuwe ontwikkelingen en meningen die raakvlakken hebben met uw product of dienst kunnen u helpen zelf nieuwe ideeen te ontwikkelen.

Vermijd:

 • iedere site die maar iets met uw onderwerp te maken heeft bestoken met spammy link aanvragen
 • kopen van links om uw PageRank te verbeteren in plaats van links kopen om meer verkeer te genereren

12. Maak gebruik van de aangeboden webmaster tools in de Search Console

De belangrijke zoekmachines (inclusief Google) bieden gratis hulp om uw website te verbeteren en beter vindbaar te maken.

Google’s WebmasterTools helpt webmasters een betere controle te krijgen over hoe Google hun site ziet, indexeert en weergeeft in de Zoekmachine Resultaat Pagina’s.

Google geeft in de hulpprogramma’s zeer bruikbare informatie over hoe zij uw site zien en soms zelfs wat er verbeterd moet worden.

Met de tools kunt u:

Yahoo! (Yahoo! Site Explorer) en Microsoft (Live Search Webmaster Tools) bieden soortgelijke hulpmiddelen voor webmasters.

13. Maak gebruik van Googles Analytics services

Als u uw site verbeterd heeft en het crawlen en indexeren van uw site op gang is gekomen wordt het tijd voor het echte werk. U wilt waarschijnlijk weten wie er op uw site komen, hoe ze er komen en wat ze er zoeken en vinden. Met een analyseprogramma zoals Google Analytics heeft u een prima hulpmiddel om dit te volgen.

Wat kunt u er mee?

 • inzicht in het gedrag van uw bezoekers, hoe komen ze hier en waar gaan ze heen
 • wat zijn de meest populaire pagina’s en onderwerpen op uw site
 • meten of veranderingen (bijv. aan de < title >) inderdaad meer verkeer opleveren, en of het een kwalitatieve of alleen een kwantitatieve verbetering is

Gevorderde gebruikers kunnen met de combinatie van Analytics en hun eigen server log files, nog meer informatie verzamelen en analyseren.

Tot slot biedt Google ook nog een Hulpprogramma Google Website Optimizer waarmee u kunt experimenteren met veranderingen aan de lay-out en inhoud van uw pagina om te zien wat u de beste conversies oplevert. De video geeft u een uitleg over de werking in combinatie met Analytics en Tools data. “Video Google Trifecta”

14. Nuttige SEO hulpbronnen voor webmasters


Google Webmaster Help Group – De Nederlandstalige Discussie Groep voor webmasters  (helaas opgeheven)
Google Webmaster Central Blog – Regelmatig verschijnen hier post van Officile Googlers
Google Webmaster Help Center – Alles wat u altijd al over en van Google wilde weten
Google Webmaster Tools – Googles Hulpprogramma’s voor Webmasters
Google Webmaster Guidelines – Design, content, technische, en kwaliteitsrichtlijnen van Google
Google Analytics – Gratis analyse en statistieken programma van Google
Google Website Optimizer – Leer wat wel en wat niet werkt
Tips on Hiring an SEO – Googles adviezen over de selectie van een ZoekOptimalisatie bedrijf.

Mocht het u allemaal te veel zijn geworden, dan kunt u natuurlijk ook gewoon onze site bezoeken: www.marketbizz.nl

NIEUW : APK voor websites. Het zeer voordelige initiatief van MarketBizz om Zoekmachine Optimalisatie makkelijker bereikbaar te maken voor kleinere en middelgrote websites !

Google heeft het originele Engelstalige document gepubliceerd onder de Creative Commons Attribution 3.0 License .Wiki-CC De bovenstaande vertaling is een accurate vertaling maar bevat in de vorm van citaten soms enige nuancering.

Citaten, samenvattingen, abstracts of hoe je ze ook wilt noemen, van bovenstaande vertaling van Google’s Guide voor Beginners zijn toegestaan mits ze voorzien zijn van een naamsvermelding en duidelijke link (zonder nofollow!) naar dit originele document: www.marketbizz.nl/Google-Zoekmachine-Optimalisatie-Beginners-Gids-SEO.htm

MS>> De gemerkte “comments” zijn niet van Google maar zijn de persoonlijke commentaren van de vertaler van dit document. Author: Rob Maas – MarketSharer, www.MarketBizz.nl

Commentaar?, Aanvullingen? Vragen?
Bezoek het SEO Gids Blog en post u opmerkingen.

MarketBizz.nl Uw betrouwbare partner voor vakkundige SEO en SEA adviezen